Säkra implementeringen av webbtillgänglighetsdirektivet i regionerna Stockholm och Gotland

I regionerna digitaliseras verksamheter och tjänster i snabb takt. Kommunikationen pekas mer och mer åt Internet, att ringa och direkt få svar är ett undantag. Medborgarna ska nu ha digitala vårdmöten, boka tider och läsa journaler via 1177.se, planera resan i en app och boka färdtjänst på webben. Dessa möjligheter finns till för alla. Men personer med synnedsättning har till och från svårt att hantera den digitala världen då webbplatser, appar och dokument inte alltid är tillgängliga för våra hjälpmedel (förstoring, tal och punktskrift). 

I EU:s direktiv om tillgänglighet för offentliga myndigheters webbplatser och applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet), finns bestämmelser som ska möjliggöra att alla samhällsgrupper kan tillgodogöra sig den digitala tekniken på liknande villkor. Personer med synnedsättning ska alltså enligt detta direktiv utan problem kunna använda och hantera regionernas webbplatser och appar med eller utan hjälpmedel. Det är sålunda av högsta vikt att regionernas digitala kanaler fungerar så inte gruppen personer med synnedsättning utesluts ur den digitala världen.

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland vill: 
Att regionerna Stockholm och Gotland garanterar att webbtillgänglighetsdirektivet införs och säkerställs. 
Att den nationella lag som ska garantera tillgänglighet på webben som börjar gälla september 2019 är färdigimplementerad senast juni 2021 .
 
Uttalandet antaget vid Synskadades Riksförbund Stockholm Gotlands årsmöte 13 april 2019