Säkra kompetensen på Syncentralen

För människor med synnedsättning är Syncentralen i regionerna det nav kring vilket insatser som kompenserar för synnedsättningen snurrar. En oumbärlig personalgrupp på Syncentralen är synpedagoger. Deras uppgift är att träna besökarna i att klara det dagliga livet och att förskriva och utbilda i olika hjälpmedel. Med hjälp av synpedagoger kan personer som har (eller fått) sämre syn få verktyg att leva ett självständigt liv; kunna orientera sig utomhus, hantera sitt hem och hushåll, läsa och kommunicera, använda datorer och smarta telefoner. Den habilitering och rehabilitering som ges på Syncentralerna är mycket viktig och ger vinster för både individer och samhället. Framförallt ökar självständigheten som är nyckeln till ett fritt och oberoende liv.

Redan nu råder brist på utbildade synpedagoger, även i Region Stockholm. Det finns ingen specialistutbildning inom synpedagogik i regionen. Likaså saknas forskning och metodutveckling i ämnet. Under den valdebatt som vi anordnade i augusti i fjol var samtliga närvarande partier (M, KD, Mp, S, V, C och L) överens om att starta upp en synpedagogutbildning i Region Stockholm. Nu vill vi se att arbetet med utbildningen påbörjas. Den utlovade kursen skulle på lång sikt säkra kompetensförsörjningen på Syncentralen.

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland uppmanar ansvariga politiker i samtliga partier:
Att snarast initiera en synpedagogutbildning i Region Stockholm.
Att regionen säkrar kompetensen vad gäller synpedagoger på syncentralen. 

Uttalandet antaget vid Synskadades Riksförbund Stockholm Gotlands årsmöte 13 april 2019