Stoppa de onödiga olyckorna i tunnelbanan!

Till de politiska partierna i Stockholms läns Landsting

Synskadades riksförbund i Stockholms och Gotlands län uppmanar ansvariga trafikpolitiker att sätta stopp för olyckorna i Stockholms tunnelbana. Trafikförvaltningens statistik visar på en oroande ökning av antalet påkörningar de senaste åren. Bara i fjol föll 25 personer ner på tunnelbanespåret. Varje år får ett tio-tal personer sätta livet till i olyckor som kan förhindras. 

Personer med synnedsättning är en utsatt resenärsgrupp. Många synskadade har genom åren råkat ut för olyckor efter att ha fallit ner på spåren. Vi kommer därför aldrig acceptera att säkerheten sopas under mattan.
    
Stockholm är landets största region och den fortsätter växa i snabb takt. Trycket på tunnelbanenätet, som byggdes på 50-talet ökar ständigt. Plattformsbarriärer längs perrongkanterna borde vara en självklarhet för en säker och modern tunnelbana.
 
Därför kräver vi av Landstinget:
- Starta omedelbart de planerade försöken med plattformsbarriärer på två tunnelbanestationer̶
- Upprätta en långsiktig plan för att förse hela tunnelbanenätet med plattformsbarriärer, med början på stationer där trängseln är störst.
- Bygg plattformsbarriärer på alla nya tunnelbanestationer  

Uttalandet antaget den 21 april 2018 vidSRF Stockholms och Gotlands läns årsmöte