Sommarläger på Gotland

AUG 6
Plats:
Grannens vandrarhem, Lärbro
Tid:
06 aug 2018 - 12 aug 2018
Anmäl senast:
2018-03-31

Sista anmälningsdatum för eventet har passerat.


Nu är det dags att planera in sommarens populära SRF-läger för barn och ungdomar med synnedsättning bosatta i Stockholms län och region Gotland. Lägret är ett bra tillfälle att träffa gamla och nya kompisar, få förebilder, lära sig nya saker och ha en massa skoj. Vi har ett begränsat antal platser och många lägerledare för att varje barn ska få mycket tid och uppmärksamhet. Även barn som inte är medlemmar i SRF kan delta.

Grannens Vandrarhem ligger ca 30 minuters bilresa från Visby.
Samling (och avslutning) i Stockholm för gemensam resa med Gotlandsbåten. 

För: Barn i åldern 9-16 år (födda mellan 2002-2009)
Deltagaravgift: 1400 kronor.

Vi erbjuder en trygg och rolig miljö där barnen kan växa och får göra saker i sin egen takt. Under lägren ägnar vi mycket tid åt lek och bus, bad, pyssel och spel, allsång vi lägerelden och olika utflykter. Vi har som tradition att besöka Kneippbyn och varje år provar vi på nya aktiviteter, så som ridning, skriva musik eller paddling. Mer information om lägrens innehåll skickas ut efter anmälan.

För att vi ska få veta mer om era barn kommer vi att skicka en blankett till er när vi tagit emot er anmälan. Blanketten ska fyllas i och returneras till oss snarast. Därefter återkopplar vi till er om barnet fått en plats på det eller dem läger anmälan gäller.

Barnen som deltar på våra läger ska ha en synnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text eller orientera sig med synens hjälp. Barnen ska själva klara av att gå på toaletten och borsta tänderna. Våra ledare kan hjälpa till med enklare medicinering, som ögondroppar eller allergitabletter, och har vana vid att arbeta med barn med neuropsykiatriska diagnoser. Har ditt barn en sjukdom som behöver särskild medicinsk kunskap, som diabetes eller epilepsi finns i mån av plats möjlighet att ta med en egen assistent eller anhörig. 

Anmälan görs till vår lägeransvariga Josefin Bergstrand senast den 31 mars. Anmälan är bindande efter den 1 maj. Det innebär att ni måste betala för lägret även om ni får förhinder, utifall att ni inte kan uppge giltigt skäl eller att vi inte hittar en ersättare. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig! Josefin svarar gärna på frågor och kommer också att finnas med under lägren med telefonen nära till hands om ni vill höra hur det går. 
Du når Josefin på 08-462 45 06 eller josefin@srfstockholmgotland.se

Känner ni till Synskadades stiftelse?

Det är möjligt att söka ekonomiska bidrag från Synskadades stiftelse till aktiviteter för enskilda personer. Ett av stiftelsens ändamål är att ” främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar”. Begreppet barn och ungdomar avser personer mellan 0 och 20 år. Här kan även medel sökas för insatser som stärker självkänslan i samband med fritidsverksamhet (exempelvis lägerverksamhet).
Eventuell ansökan ska vara stiftelsen till handa senast den 15 april 2018. För mer information om stiftelsen gå in på www.synstiftelseabi.org