Bidragsansökan för hjälpmedel

Synskadade medlemmar i SRF Gotland kan söka bidrag för inköp av synanpassade hjälpmedel tack vare ett ändamålsbestämt arv efter Rosalia Rydberg från Oskarshamn.

Rosalia Rydbergs vilja var att synskadade medlemmar i SRF Gotland skall kunna söka bidrag till produkter anpassade för synskadade. 
Bidrag kan sökas för att täcka den merkostnad som tillkommer mellan en standardprodukt och en motsvarande synanpassad produkt vid inköp.

Maxbeloppet som kan sökas är 1 500 kr per person och år. Bidrag kan sökas under hela kalenderåret.  

Styrelsen i SRF Gotland beslutar om ansökt bidrag. Beviljat belopp betalas ut mot uppvisande av inköpskvitto eller betald faktura.
Bidrag utgår inte för inköp av produkter som finns med i Region Gotlands Hjälpmedelsreglemente som kostnadsfritt hjälpmedel. 

Kontakta Gösta Karlsson SRF Gotland vid ansökan om bidrag. Tfn hem 0498- 21 78 36 Mobil 070- 992 00 12, e-post g.kzzon@gmail.com