Distriktets verksamhet i höst

Nu i augusti börjar distriktets kansli starta upp igen efter semestrarna. Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi fortsätter jobba hemifrån förblir själva kanslilokalen stängd. Men alla våra verksamheter kommer rulla på som planerat, om än i något annorlunda tappning.

- Vi tar ett par månader i taget och fortsätter jobba kreativt med nya former för möten, medlemsaktiviteter och intressepolitiskt påverkansarbete. Det är ju lite konstigt att vi inte kan träffa vare sig medlemmar eller representanter från region och andra verksamheter men säkerheten går före allt, säger Ulrica Blomquist, kanslichef på Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland.

Distriktet kommer kontinuerligt uppdatera informationen om hur vi arbetar och via vilka kanaler vi genomför våra aktiviteter. Samtliga medarbetare nås precis som alltid både via telefon och e-post, kontaktuppgifter hittar du här.

Vi avslutar sommaren som vi egentligen skulle startat den, med två barn- och ungdomsläger. Men den här gången i miniatyr. Sista helgen i augusti går två endagarsläger av stapeln på Kärsön som förhoppningsvis blir lika fullmatade som ett fullängdsläger brukar vara. 
Hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller funderingar.

Fortsatt glad sommar!
önskar Ulrica Blomquist med personal