En vit käpp ligger på gräset

Vita käppens dag

Vita käppens dag – vi leker med tanken om den vita käppen bytte plats med elsparkcykeln.


De senaste åren har antalet Syncentraler som ställer ut vita käppar för flexibelt användande ökat explosionsartat. Vita käppar kan nu hittas liggande tvärs över trottoarer, slängda i parker, stå lutade mot husväggar och de har till och med setts flyta omkring på Mälarens vatten.

Många är de som vittnat om problem med det ökade antalet vita käppar som är i vägen för övriga trafikanter i region Stockholm. Medierna har pratat med upprörda elsparkcykelförare som inte kommer fram på trottoarerna och som vittnar om skador, som obehag i ryggen, när de kör över en käpp. Arga röster lyfts för att Syncentralen måste ta sitt ansvar och samla in käppar som inte används men hittills har inget hänt. 

- När man nästan blir påkäppad, eller snavar på övergivna käppar på trottoaren är den vita käppen för många inte en lösning på ett problem utan ytterligare ett. Men vita käppen har tillsammans med ledarhunden en viktig roll i den framtida allt mer fossiloberoende staden, säger en ledande politiker. 

På Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland kan man till viss del förstå elsparkcykelförarnas frustration. Men organisationen vill ändå lyfta det positiva med det i grunden så enkla och smarta hjälpmedlet. - Vi förstår att många känner ilska och oro över de allt mer förekommande vita käpparna som finns att låna, säger Synskadades Riksförbunds ordförande Karin Hjalmarson och fortsätter – Vi hoppas att folk kan se det positiva med att personer med synnedsättning med hjälp av vita käppen får en ökad mobilitet i kombination med större självständighet . käppanvändarna upplever en förbättrad hälsa samtidigt som färdtjänståkandet minskar. Utsläppen av växthusgaser går ner och folkhälsan ökar, det är en win-win situation helt enkelt.

Regionens kommuner funderar nu på att försöka hitta en lösning som gynnar både personer med synnedsättning och elsparkcykelförarna. Ett förslag är speciella ställ där käpparna kan ställas och som användarna lätt kan hitta via en app. 

- Region Stockholm är till för alla och vi hoppas innerligt att vi kan nå fram till en lösning inom kort, säger en konsult från ett krishanteringsföretag med fokus på Gata för alla.

Vill du veta mer om den vita käppen? 
http://www.srfstockholmgotland.se/Tips-for-seende/Vita-kappen/

Kontakt Karin Hjalmarson, ordförande Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland
Tel: 0709-50 99 36
e-post: karin.hjalmarson@srfstockholmgotland.se 

Not: scenariet i texten är en blinkning till debatten om elsparkcyklar, innehållet är helt påhittat.