Vit käpp som ligger på en gräsmatta

Vita käppen

Personer med synnedsättning använder den vita käppen för att orientera sig i olika miljöer. Det kan handla om att till exempel hitta stolpen vid ett övergångsställe eller att ta reda på var en trappa börjar och slutar. Den Vita käppen är också en signal för trafikanter att visa hänsyn till personer med synnedsättning.

Historia

Under det första världskriget (1914-1918) började krigsskadade soldater i Frankrike använda vita käppar, vilket snart spred sig till England och Amerika. I 1930-talets USA fick blinda personer med vit käpp företräde i trafiken.På 1930-talet introducerades den vita käpp en i Sverige. Efter andra världskriget uppfann blindskoleläraren R. Hoover den moderna käpptekniken, den så kallade Hoover-tekniken. Denna förflyttningsteknik består av pendelrörelser med en lång vit käpp.1953 introducerades Hoover-tekniken i Sverige tack vare gymnastikdirektör Anta Ryman. Hon hade året innan på eget initiativ genomgått utbildning i USA. Anta Ryman är den svenska käppteknikens portalgestalt och genom hennes insatser kom Sverige att bli något av ett föregångsland i Europa.

Olika typer av käppar

Teknikkäpp – används främst som orienteringshjälpmedel och skydd mot hinder.

Markeringskäpp – en mindre käpp som man kan ta upp för att visa omgivningen att man ser dåligt. Den här modellen rekommenderas inte att användas som skydd mot hinder.

Röd/vit käpp - rödmarkeringarna på den vita käppen är att visa för allmänheten att användaren är en person med kombinerad syn- och hörselnedsättning (dövblindhet).

Olika modeller

Det finns flera modeller av käppar. De mest använda käpparna i Sverige, fälls ihop i flera delar och den hålls samman med ett starkt resårband som löper genom käppens insida. En annan modell fälls ihop som ett teleskop där delarna skjuts in i varandra, kallad teleskopkäpp.

Olika material

Sedan Hoover låtit konstruera den första långa, ihåliga metallkäppen följde några årtionden av experimenterande med olika material, till exempel glasfiber, blandningar med kolfiberförstärkning eller beryllium. Hittills har dock aluminiumkäppen stått sig väl i konkurrensen.

Doppsko

Den lilla kulan längst ner på käppen heter Doppsko och finns i olika material, i plast, keramik och bakelit. Har också olika funktion och form. Det finns också en så kallad Snöboll i plast som man kan sätta på käppen under vintern när det är snö. 

Vita käppens dag

Vita käppens dag firas inom synskaderörelsen varje år den 15 oktober i hela världen. Vita käppens dag firades första gången i USA 1964 i syfte att informera om vad den vita käppen betydde, och utlystes 1970 som internationell dag av International Federation of the Blind, en av World Blind Unions föregångare.