Hur bemöter man en synskadad?

Synskadade personer är naturligtvis individer som alla andra, med olika stort behov av hjälp och olika tankar om hur man vill bli bemött. Men som seende kan det vara bra att tänka på några saker:

Svårt att beskriva hur mycket man ser

Det är väldigt vanligt att man som synskadad får frågan hur mycket man kan se. Detta kan vara oerhört svårt att svara på, eftersom det kan skifta väldigt mycket från situation till situation. Hur ljust eller mörkt det är kan få en oerhörd betydelse. Vilken färgsättning ett rum har och vilka kläder personerna i rummet har på sig kan också spela roll. I en känd miljö kan en synskadad person ge intrycket av att se väldigt bra, medan samma person i en okänd miljö kan uppfattas som nästan helt blind. Fråga därför inte hur mycket personen ser, utan formulera i stället frågan "vill du ha hjälp med något"? Då kan det också hända att personen svarar "nej tack". Bli då inte stött över att din hjälp inte tas emot, utan tänk i stället som så att, vad bra! Då vet jag att det fungerar.

Tala om att du är där

Om en synskadad person kommer in i ett rum är det bra att visa att man är där. Många synskadade vittnar om att det tydligt går att känna när någon stirrar utan att säga något. Det kan skapa en känsla av otrygghet. Det behövs inga långa utläggningar utan kan räcka med ett hej. Om du går ut ur ett rum så kom ihåg att säga att du lämnar rummet. Annars är det lätt att tro att du är kvar och det känns ju inte så kul att exempelvis fortsätta prata med någon som inte längre är där.

När du ser en vit käpp

En del synskadade använder inte den vita käppen även om de skulle behöva, utan försöker så långt som möjligt låtsas att de är seende.

Många upplever nämligen att bemötandet från andra människor förändras när de använder sin vita käpp. Det händer till exempel att personer inte talar direkt till den som använder den vita käppen, utan i stället vänder sig till en medföljande person. Detta upplevs självklart som oerhört förnedrande och stoppar därför många från att faktiskt visa hur dåligt de ser. Tänk därför på att alltid tala direkt till den som använder den vita käppen. Ta aldrig tag i käppen och lägg inte undan den så att personen som använder den inte har koll på var den är.  

Ledarhundar

En hund som har sin vita sele på arbetar och får inte distraheras. Prata aldrig med en ledarhund utan att först ha fått lov av hundens förare. Om du själv har en hund med dig när du möter en ledarhund är det viktigt att du berättar att du kommer. Det räcker att säga "Hej! Jag kommer här på din högra sida med en hund". Då vet ledarhundsföraren att du är där och om ledarhunden reagerar på den andra hunden så vet föraren varför. Låt aldrig din egen hund gå fram och hälsa på ledarhunden utan att först ha fått ett okej från ledarhundsföraren. Ledarhundar har rätt att vistas på exempelvis restauranger och i andra offentliga lokaler. Detta vet dock inte alla om och därför är det viktigt att upplysa om detta.   

Ledsagning  

Personer som inte ser något alls eller är gravt synskadade behöver oftast hjälp med ledsagning i okända miljöer. Synsvaga personer kan också ibland vilja hålla någon i armen, men ibland kan det räcka att någon går framför dem så att det finns något att ta sikte på. Den synskadade personen håller dig i armen eller på axeln. Viktigt att tänka på är att du då ska gå lite framför den som du ledsagar. På så sätt får den som ledsagas en massa information helt automatiskt, exempelvis om det kommer en trappa eller en kant. Eftersom du går före känns rörelserna i din arm. En del vill ha berättat för sig när det kommer trappor och kanter etcetera, men andra vill inte ha någon information om detta alls utan känner av det ändå. Ni kanske vill prata om något helt annat. Fråga den du ska ledsaga om hur han eller hon vill ha det. 

Kan synskadade maila?

Tekniken har gjort att synskadade kan ha tillgång både till e-mail, internet och mycket annat. Med hjälp av en punktskriftsdisplay som kopplas till datorn kan man läsa vad som kommer upp på skärmen i punktskrift. Man kan också få datorn att läsa upp med tal vad som står med hjälp av ett särskilt program. För den som ser lite finns tillgång till förstorande program. 

Kan man säga "vi ses" till en blind?

Självklart kan man säga "se på TV” eller ”vi ses i morgon” till en blind. Något annat funkar inte i vårt svenska språk. Det går inte att ständigt och jämt hitta omskrivningar för detta. Det upplevs som oerhört krystat. 

Blind, synskadad eller synnedsatt, vad ska man säga?

Åsikterna går isär om vad man faktiskt ska kalla någon som inte är fullt seende. En del föredrar att säga blind. Men detta förutsätter naturligtvis att man verkligen är helt blind. Ofta kanske personen kan se lite, exempelvis skillnaden på ljus och mörker. Då är man inte helt blind utan "gravt synskadad". Andra tycker dock att ordet "synskadad" inte känns bra att använda eftersom just "skadad" är ett så negativt laddat ord. Då kan man i stället använda termen "synnedsatt". Alla dessa olika termer förekommer och det bästa är helt enkelt att fråga vad personen i fråga föredrar. Naturligtvis finns rekommendationer från olika myndigheter hur man ska säga, men inom synskaderörelsen är debatten om detta långt ifrån avslutad.