Förstoringshjälpmedel som kan kopplas till datorn
En väg framåt - när synen går bakåt

Råd till ögonsjukvården

Ibland måste ögonsjukvården ge tuffa besked till patienten: vi har gjort det vi kan men din syn kommer troligvis inte att bli bättre. Den som får ett sådant besked hamnar oftast i någon form av kris. Vad gör doktorn eller sjuksköterskan då?

Det finns hopp inför framtiden men då är en tidig och bra rehabilitering av avgörande betydelse. Här är några rekommendationer från synskadades riksförbund:

1. Skriv remiss till Syncentralen
2. Tipsa om kommunens heminstruktörer
3. Ge rådet att kontakta Synskadades Riksförbund

Remittera till syncentralen

Patienten måste ha en remiss från ögonläkare för att få tid på syncentralen. Vi vill att ögonsjukvården ska ha bra kontakter med syncentralen och veta vad de har att erbjuda.

På Stockholms Syncentral finns olika specialister på habilitering och rehabilitering för synskadade. De kan erbjuda stödsamtal, träning i olika tekniker som kompenserar för synnedsättningen, utprovning av hjälpmedel och viss utbildning. Här tas de första viktiga stegen för att återerövra livet.

Mer information finns på Syncentralens hemsida: Stockholms Syncentral - Sodexo (sodexohjs.se)

Tipsa om Hagabergs kurser för synskadade

Hagabergs Folkhögskola utanför Södertälje har en rad kurser för personer som fått sin synskada på äldre dagar. För att gå någon av kurserna måste man vara inskriven på syncentralen. Sedan kan den som är intresserad själv ta kontakt med folkhögskolan och anmäla sig.

På de lite längre grund- och fortsättningskurserna får deltagarna träna på nya sätt att sköta ett hem, läsa böcker och tidningar på ett nytt sätt, laga mat och baka, använda datorer och mycket annat. Det finns också kortare temakurser och kurser för anhöriga. Kurserna brukar få höga betyg från deltagarna, så tipsa gärna om att de finns.

Mer information om Hagabergs kurser för personer med förvärvade synskador finns på:
www.hagaberg.fhsk.se

Ge rådet att kontakta SRF

De flesta av våra medlemmar kan vittna om hur stärkande det är att få träffa andra synskadade, som har liknande erfarenheter. Det ömsesidiga stödet blir en del i rehabiliteringen.  

SRF Stockholms och Gotlands län erbjuder mängder av möjligheter att mötas och utvecklas. Som medlem får man:

  • Goda råd och tips som underlättar om man har nedsatt syn. T.ex. om bra hjälpmedel, rätt till färdtjänst, ledsagning och annat stöd.
  • Information på medier som fungerar när man har nedsatt syn: Vilka taltidningar som fiss, hur man kan beställa och läsa talböcker eller få tryckt material i stor stil.
  • Inbjudningar till olika aktiviteter, som syntolkad teater och film, utställningar med guidning för synskadade, utflykter och temakvällar.
  • Möjligheter att påverka samhället så att även synskadade kan delta, bland annat genom möten med politiker och andra beslutsfattare

Tipsa gärna om vår hemsida och andra sätt att ta kontakt med oss!