Tillgängliga kulturarv

Vad är en audioguide?
Audioguiden är en inspelad röst som beskriver utställningen. Du lyssnar i hörlurar med en spelare som du kan låna eller hyra i receptionen på museet. När du hämtar audioguiden ska du också få en instruktion om hur guiden och spelaren fungerar. Hos en del museer kan man ladda ner audioguidens ljudfiler från museets hemsida. Du kan då lyssna på dem i din egen spelare.

Lista på kulturarv med audioguider eller andra anpassningar:

Brottby kulturmiljö

I Brottby ligger de historiska sevärdheterna tätt. På Kvarnbacken finns ett järnåldersgravfält och en ståtlig gammal kvarn med tillhörande kvarnstuga, och i närheten ligger Össeby kyrkoruin — en fantasieggande rest från en svunnen tid. Alldeles intill järnåldersgravfältet passerar Långhundraleden — en uråldrig färdväg som gick via åar och sjöar. På leden färdades man förr mellan Östersjön och Uppsala.
Ljudguiden tar dig med på en vandring genom tid och rum. Den låter dig träffa några av de människor som levde sina liv i Brottby, en gång för längesen.
http://irismedia.se/brottby/

Bögs gård

Att besöka landskapet är som att färdas bakåt i tiden! Här brukas fortfarande jorden på gammalt vis och besökaren kan uppleva hur jordbrukslandskapet såg ut förr med små åkerlappar, hamlade träd och betade hagar. Här finns även växter som är knutna till det ålderdomliga landskapet – nattglim är en av dem. Lyssna gärna på berättelserna och lär dig mer om landskapets historia och skönhet.
http://irismedia.se/bogsgard/

Edsbro masugn

Edsbro masugn med andra bruksbyggnader och en bruksgata med f.d. arbetarbostäder är ett industrisamhälle som vittnar om en svunnen storhetstid. Masugnen anlades 1686 och framställde tackjärn som fracktades till Skebo bruk för att där förvandlas till smidbart järn.
http://irismedia.se/edsbro/

Gunnes Gård

Prova att leva ett vikingaliv. Gunnes gård är en rekonstruktion av en vikingatida gård, så som en gård kunde vara i början av 1000-talet e Kr. Gården är vackert beläget i ett fornlämningsrikt område där djuren betar på gravkullarna.
http://irismedia.se/gunnesgard/

Pythagoras Industrikmuseum

Högt uppe på Södra berget i Norrtälje ligger ett stycke levande historia. Motorfabriken Pythagoras var under tidigt 1900-tal stadens största arbetsplats. Idag står fabriken kvar i orört skick och visas som ett levande museum. Här kan både stora och små få en inblick i människornas och teknikens historia. 
http://irismedia.se/pythagoras/

Slagsta hällristning

Slagsta bronsåldersristning är den största i sitt slag i Stockholms län. Slagstaristningen kan knytas till den rikskända Hallundaboplatsen och har ett mycket stort värde både ur vetenskaplig och pedagogisk synpunkt.
Hällen upptäcktes 1971 och låg då mitt i en redan utstakad ny vägsträckning. Vägmyndigheterna, som var välvilligt inställda, ändrade vägsträckningen så att hällen fick vara kvar.
Slagstaristningen är troligen från yngre bronsåldern. Vid denna tid fanns en havsvik bara ca 250 meter härifrån mot söder. Ungefär en och en halv kilometer mot väster ligger Hallundaboplatsen och det är troligt att de bronsgjutare, handelsmän och bönder, som bodde där, då och då besökte ristningsplatsen vid Slagsta i samband med religiösa kulthandlingar.
http://irismedia.se/slagsta/

Utö Gruvby

Utö är en av de största öarna i Stockholms södra skärgård. Till Utö tar man sig enklast  med båt från Årsta brygga. På Utö finns Sveriges äldsta järnmalmsgruvor. Slaggfynd har visat att brytning skedde där redan på 1100-talet. Gruvorna lades ned 1878. Schakten är numera vattenfyllda och det djupaste är hela 215 meter djupt.
http://irismedia.se/uto

Åkers Kanal

Vid Åkers kanal i Åkersberga kan man nu vandra från järnåldersgravar till det moderna centrumet längs den vackra kanalstranden med den nya ljudguiden i mobiltelefonen. Hör berättelser från tegelbruket i Smedby, den gamla slussen och Ekbacken. Under järnåldern var kanalen en del av farleden upp till Uppsala, några kilometer lägre norrut finns Brottby som tidigare fått ljudguide av Iris Media.
 http://irismedia.se/akerskanal/