Tusen sätt att se

Synskadade har olika grad avsynnedsättning. En del är blinda, de ser inget alls. Några ser skillnad på ljus och mörker. Vissa har ett mycket litet synfält som bara fungerar när det är ljust. En och samma person kan relativt obehindrat ta en promenad men inte känna igen sin grannes ansikte eller läsa vanlig text. Det är svårt att beskriva sin synskada och hur man ser. Ögonsjukdomar påverkar synen på olika sätt. Här försöker vi med hjälp av Riksförbundet, beskriva några sätt att se.

Flera personer som står och väntar vid övergångsställe framför Centralstationen

Normalseende

Ungefär så här ser en normalseende person en vanlig gatumiljö.

Samma bild som tidigare men den är helt suddig 

Grå starr, Katarakt

Katarakt, grå starr, är när ögats lins blivit grumlig. I regel försämras synskärpan gradvis. Färgseendet påverkas och ögat blir lätt bländat. Grå starr är vanligast hos äldre men förekommer även hos nyfödda. Orsaken till grå starr är okänd. Gråstarrsoperationer är landets vanligaste operation.

Man ser lite grann i mitten och det är svart runt om

Retinitis pigmentosa, RP

RP är en ärftlig förstörelse av ögats synceller. Synförsämringen går i regel långsamt. Ett symtom är nattblindhet och ökad ljuskänslighet. RP ger ofta så kallat tunnelseende. En del blir blinda medan andra behåller vissa synrester livet ut. RP är en av de vanligaste orsakerna till synskada hos unga och medelålders.

Bilden är lite förvrängd och det är mörk suddig fläck i mitten

Makuladegeneration

Var fjärde person över 75 år har åldersförändringar i gula fläcken. Området mitt i synfältet är skadat medan sidoseendet förblir friskt. Just där man vill titta finns en störande fläck. Raka linjer kan uppfattas som suddiga och krokiga. Sjukdomen leder inte till blindhet.

Bilen är suddig med några mörkare fläckar

Diabetes

Diabetes kan påverka synen på flera sätt. Blodkärl i ögat kan börja blöda, mörka skyar eller grumlingar kan då störa synfältet. Diabetes ger sällan grava synskador men sjukdomen är ändå vanlig eftersom allt fler drabbas av diabetes. Behandling med laser och kirurgi bromsar synnedgången.

Man ser lite grann i mitten med mörkt grått runt om

Grön starr, Glaukom

Glaukom, grön starr, är en smygande sjukdom. Vanligtvis ger den ökat tryck i ögat. Det förhöjda trycket skadar synnerven. Synfältet krymper gradvis. Trycksänkande ögondroppar har visat sig bromsa synnedgången. Omkring fyra procent av alla 75-åringar har sjukdomen.

Halva bilden är svart

Näthinneavlossning

Ett vanligt symtom är en skugga som skymmer delar av synfältets ytterkanter. Tidiga tecken kan vara upplevda ljusblixtar som stör synen. Näthinnan lossnar från ögats innervägg. Om inte en operation sker inom ett par veckor riskeras synen på det skadade ögat. Cirka 1000 personer drabbas årligen.

Vill du läsa mer om ögonsjukdomar och behandlingar så kan du gå in på S:t Eriks Ögonsjukhus hemsida, www.sankterik.se