Vad kan kommunen hjälpa till med?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en synnedsättning har rätt att få stöd och service från din kommun. Det är biståndshandläggaren vid kommunens socialförvaltning som bedömer vilken typ av hjälp du kan få. Ditt behov av stöd ska vara utgångspunkten för bedömningen.

Här kan du läsa mer om vilken typ av hjälp du kan få, men tänk på att utbudet av stöd kan variera mellan olika kommuner.

Färdtjänst
Om du på grund av din synskada har svårt att använda den allmänna kollektivtrafiken kan du beviljas resor med färdtjänst.

Färdtjänst är en behovsprövad insats. Landstinget ansvarar för färdtjänsten men det är kommunen som tar emot och utreder din ansökan och ditt behov av färdtjänst.

Riksfärdtjänst
Om du ska resa långt och har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda allmänna kommunikationer, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst kan man få för resor till en plats utanför länet, om man har en stor och varaktig funktionsnedsättning. Kontakta din biståndshandläggare för mer information.

Bostadsanpassning
Om du på grund av din synskada har behov av att få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
För att få bidraget ska din synskada vara bestående.
Har du frågor om bostadsanpassning kan du kontakta din biståndshandläggare på kommunen.

Hemtjänst
Kommunens hemtjänst kan hjälpa den som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara de vardagliga sysslorna på egen hand.
Hemtjänsten kan bland annat erbjuda dig hjälp med personlig omvårdnad, måltider, skötsel av hemmet, inköp och ärenden och hjälp att komma till vårdcentral, läkare eller tandläkare.

Heminstruktörer (Syn- och hörselinstruktörer)
Kommunens heminstruktörer hjälper dig att anpassa din vardagsmiljö. De kan också hjälpa dig när du ska lära dig använda olika nya hjälpmedel.
I de flesta fall kan du själv kontakta kommunens heminstruktörer när du anser att du behöver hjälp. Du behöver alltså inte gå via biståndshandläggaren.

Heminstruktörerna samarbetar med syncentral- och hemtjänstpersonal.

Ledsagarservice
Om du behöver stöd för att komma ut i samhället kan du få hjälp av en ledsagare.

Ledsagaren är en person som följer med dig och hjälper dig med praktiska saker, till exempel vid läkarbesök, när du ska gå på bio, när du ska träffa vänner eller när du bara vill ta en promenad. Ledsagarservicen skall vara utformad efter dina individuella behov. Hjälpen beviljas oftast ett visst antal timmar per månad.

Kontakta biståndshandläggaren i kommunen för mer information.

Inläsningstjänst
Flera kommuner, dock inte alla, erbjuder inläsningstjänst. Inläsningstjänsten vänder sig till kommuninvånare som har svårt att läsa tryckt text. Till inläsningstjänsten kan du skicka till exempel bruksanvisningar, matrecept, tidningsartiklar och liknande. De läser inte in hela böcker eller tidningar. Den färdiga inläsningen skickas till dig på CD. Inläsningstjänsten är gratis för privatpersoner. 

Taltidning
De flesta kommuner har en egen taltidning. Oftast är den inläst på CD och kommer ut varje eller varannan vecka. Innehållet speglar det som händer i kommunen. Norrtälje kommun har taltidningen inlagd på kommunens webbsida. Dit ringer man för att få information.

Taltidningen är gratis.

Du kan även påverka din kommun via Kommunala handikapprådet och det Kommunala pensionärsrådet.