Har du synhallucinationer?

Har du en synnedsättning och ser konstiga figurer som inte finns (synhallucinationer)? Då är du inte ensam och framför allt inte tokig! Du har troligen Charles Bonnets syndrom.

Charles Bonnets syndrom är ett tillstånd som innefattar komplexa synhallucinationer hos mentalt och kognitivt friska personer som är medvetna om att hallucinationerna inte är verkliga.

Oftast har hallucinationerna karaktären av människoliknande figurer och olika typer av geometriska strukturer. De pågår som regel i några minuter, men kan variera mellan enstaka sekunder och flera timmar.

Vanligaste orsak för syndromet är åldersrelaterad makuladegeneration, men syndromet finns beskrivet vid en rad andra ögonsjukdomar.

De flesta upphör spontant att hallucinera efter en längre tid. Men många har fortfarande symtom efter 5 år.

Behandling

Den vanligaste är att läkaren fokuserar på att informera och lugna oroliga patienter. Oftast beror oron mest på rädsla för någon underliggande sjukdom snarare än symtomen i sig. Det är också viktigt att, om möjligt, maximera den kvarvarande synen med glasögon eller andra synrehabiliterande hjälpmedel.

Vid avancerad åldersrelaterad makuladegeneration kan behandling med anti-VEGF-injektioner minska symtomen.

Kirurgi kan i vissa fall vara aktuell.

Vad gör jag nu?

Om du tror att du har Charles Bonnets syndrom, kontakta din ögonläkare och berätta om dina hallucinationer. Så snart du har fått en diagnos så kan din läkare utreda vilken behandling som är bäst för dig.