Sommarstängt på SRF Gotlands kansli

Synskadades föreningskansli Synkällaren på Neptungatan 9 i Visby, har Sommarstängt under juli månad.  
Vid brådskande ärenden ring Gösta Karlsson, tfn 21 78 36 eller på mobil 070 992 00 12.

Maria Wedin, mobil 073 932 54 96 och Lisbet Jönsson, meddelar att uppstart av onsdagsträffar blir den 21 augusti och Bräus den 28 augusti, mellan kl. 13-00-15:00. 

Birgitta Melander, mobil 073 951 75 84 och Monica Frick, meddelar att uppstart av sittgympan blir måndag den 19 augusti kl. 10:30. 

Aktiviteterna är på SRF Gotlands föreningslokal Synkällaren på Neptungatan 9, med ingång mot parkeringen på baksidan. 

Styrelsen i Synskadades förening på Gotland tillönskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!