Tipsträffar

Vi har ändrat dag och lokal för Tipsträffarna.

Från måndagar till tisdagar, så nästa Tipsträff är tisdagen den 30 september. Tiden är som vanligt mellan klockan 13 00 till 15 00. 
Vi träffas också som vanligt på Ros. Hamnvägen 12 Norrtälje.
Lokalen är ändrad från Havsanemonen till NHS konferensrum på plan 4. Vi samlas vid  Cafeterian för gemensam promenad till den nya lokalen.
Detta gäller fortsättningsvis och blir varannan tisdag från och med den 30 september.

För övrigt är det som vanligt, vi träffas och har en trevlig eftermiddag tillsammans.

Välkomna hälsar Mainy och Hans.