Kontakt

SRF Norrtälje

c/o SRF Stockholm Gotland
Box 20074
104 60 Stockholm

Britta Esklis Janse, Samordnare i medlems- och föreningsfrågor
Tel. 08-462 45 16
E-post: britta@srfstockholmgotland.se